Các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu điện thoại di động và giải pháp

Signal.
*** Tín hiệu điện thoại di động truyền đi như thế nào?

- Ở dạng sóng điện từ, tín hiệu được truyền thông qua trạm bts ( viết tắt của Base Transceiver Station - trạm thu phát sóng di động) được đặt ở các địa điểm khác nhau , cho phép các thiết bị di động thực hiện kết nối.

1. Giọng nói sẽ được chuyển thành tín hiệu, và gửi đến các trạm bts gần nhất trong khu vực của sóng điện từ khi chiếc điện thoại A bắt đầu thực hiện cuộc gọi.

Signal1.

2. Sau khi trạm bts nhận tín hiệu thông qua việc chuyển đổi, nó sẽ tìm đến các tín hiệu di động khác trong khu vực được bao phủ bởi các trạm bts khác, và sau đó gửi tín hiệu đi

3. Sau khi điện thoại B nhận được tín hiệu từ trạm bts sẽ chuyển đổi nó thành giọng nói.

SignalData.
*** Các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu di động

Tín hiệu điện thoại ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc gọi ; trong quá trình truyền tải, các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu có thể kể ra là:

1. Khoảng cách : Khoảng cách càng lớn , tín hiệu càng bị suy yếu

2. Rào cản : Tín hiệu truyền đi theo đường thẳng, tín hiệu trở nên yếu hơn nếu gặp các rào cản trong quá trình truyền; càng nhiều rào cản, tín hiệu càng yếu.

3. Vị trí (Địa điểm) : Nếu môi trường, khu vực hiện tại nằm trong khu vực có tín hiệu yếu , ví dụ như thang máy, xe lửa, đường hầm - tầng hầm, trong nhà (sâu, kiên cố), nông thôn, … tín hiệu điện thoại di động yếu là không thể tránh khỏi!

SignalData1.
4. Vị trí trạm thu phát sóng nhà mạng : Nếu vị trí thiết bị của bạn càng ở xa trạm thu phát sóng nhà mạng, tín hiệu sẽ càng yếu.


5. Môi trường: Các yếu tố môi trường - khí hậu như gió, mưa và các tình huống thời tiết xấu khác, hay nhiễu điện khu vực lân cận .... sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu.

6. Thiết bị : Khả năng bắt sóng của chính thiết bị đó, thiết kế vỏ (kim loại, nhựa),... cũng quyết định đến tín hiệu

SignalData2.
*** Làm thế nào để giải quyết vấn đề tín hiệu?

1. Kiểm tra cột sóng (signal bar), nếu thấy tín hiệu yếu (thường thấy mạnh nhất là 5 vạch, lần lượt giảm dần tùy theo tín hiệu sóng di động) => ra khỏi khu vực đó và đến khu vực rộng lớn hơn, thoáng và ít vật cản hơn (ví dụ như ra khỏi thang máy hoặc tầng hầm) để thực hiện / nhận cuộc gọi.

2. Cải thiện chất lượng của tín hiệu nhận được bằng cách đi qua đi lại ( nói đơn giản hơn là đi qua đi lại quanh khu vực bạn đang nghe điện thoại )

SignalData3.

3. Thử thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong môi trường mạng bình thường, tránh các khu vực buôn bán, trung tâm thành phố (nhiều vật cản, nhà cao tầng, tầng hầm) , giờ cao điểm (quá nhiều kết nối cùng 1 thời điểm), thời tiết xấu, và các khu vực giao thoa điện từ (nhiễm điện từ).

SignalLocal.
4. Vào Cài đặt > Mạng di động > Kiểu mạng ưu tiên : chọn lại

5. Metal (1 dạng kim loại, thủy tinh thể lỏng) có ảnh hưởng đến việc nhận tín hiệu của điện thoại, loại bỏ nếu nó được sử dụng trên thiết bị của bạn (trên bàn có thể là vật trạng trí gì đó,...)


*** Cách so sánh tín hiệu điện thoại & xem tín hiệu điện thoại trên máy

1. Thẻ SIM: Cùng nhà mạng ( ví dụ Viettel - Viettel )

2. Cùng chuẩn mạng: Ví dụ như cùng dùng chế độ mạng 2G , 3G hoặc 4G

3. Cùng vị trí : Điện thoại phải ở cùng 1 khu vực ( cùng trạm thu phát sóng bts )

* Cách xem tín hiệu điện thoại trên máy: Vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái thẻ SIM 1/2 > Cường độ tín hiệu.

- Cường độ tín hiệu được tín theo giá trị dBm. Giá trị này càng nhỏ ( càng âm ) thì tín hiệu càng mạng. Ví dụ như -75dBm sẽ mạnh hơn 10dBm

Screenshot_2016-05-26-14-50-33-53.
Category:
Khác
Published:
26/5/16
Page Views:
7045
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.