Cách cài hình nền làm màn hình khóa - Khóa màn hình

ColorOS 1.x, 2.x :

Các bạn vào Thư viện Ảnh - bấm vào dấu "..." - nhấp biểu tượng hình chữ nhật bên dưới ( xem hình ) - Chọn Hình nền ( Lưu ý chọn hình nền mặc định của máy nằm ở giữa ) - Tiếp theo chọn cắt ảnh ( Lưu ý chọn cắt ảnh mặc định của máy nằm bên trái) - Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện ra 3 tùy chỉnh :

+ Màn hình khóa : mặc định khung ảnh là phương đứng - di chuyển khung ảnh cho phù hợp với điểm ảnh muốn làm hình màn hình khóa

+ Màn hình chính : mặc định khung ảnh là phương ngang - di chuyển khung ảnh cho phù hợp với điểm ảnh muốn làm hình màn hình khóa

+ Cài đặt đồng thời : Vừa làm ảnh màn hình khóa , vừa làm hình nền - di chuyển khung ảnh cho phù hợp với điểm ảnh muốn làm hình màn hình khóa

=> Sau đó bấm vào biểu tượng mũi tên để cài hình nền màn hình khóa -> Thưởng thức

+ Có thể chọn nhiều kiểu khóa màn hình cục bộ khác nhau bằng cách vào Cài đặt - Hiển thị - Hình nền và màn hình khóa - Kiểu màn hình khóa - Màn hình khóa cục bộ như Lật mở khóa, mở khóa nguồn gốc....

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Lỗi & Cách khắc phục

A. Tình trạng : Khi máy bạn đang dùng loại khóa màn hình hay đang ở tình trạng "Không " khóa màn hình khác như :

+ Mở khóa bằng mật khẩu số

+ Mở khóa bằng khuôn mặt

+ Hình vẽ....

[​IMG]

Lúc này bạn muốn cài kiểu khóa màn hình online hay kiểu khóa cục bộ ko được , báo lỗi " Màn hình đã kích hoạt , hãy vô hiệu nó trước khi cài đặt "

[​IMG]

[​IMG]

Cách khắc phục :

Vào Cài đặt - Cài đặt bảo mật - Khóa màn hình - Chọn Trượt => OK

B. Cài hình từ thư viện ảnh làm màn hình khóa ko được nó vẫn quay về màn hình khóa trước đó ban dùng

Nguyên nhân:

Do bạn đang chọn màn hình khóa Online nên máy sẽ ko cho cài hình nền làm màn hình khóa.

[​IMG]

Cách khắc phục :

Vào: Cài đặt - Hiển thị - Hình nền và khóa màn hình - Màn hình khóa cục bộ - Chọn lại kiểu khóa cục bộ bất kỳ. Sau đó cài lại hình nền làm màn hình khóa là OK.

[​IMG]

ColorOS 3.0 :

Có 2 cách để cài đặt hình nền màn hình chính hoặc hình màn hình khóa từ thư viên:
- Cách 1: Vào Thư viện - Chọn vào bức ảnh cần cài hình nền - Nhấn Gửi - Hình nền - Bạn có thể xem trước ảnh khóa màn hình hoặc hình nền màn hình chính, có thể di chuyển để chọn vị trí tốt nhất trên bức ảnh để làm hình nền - Chọn Đặt làm - Bạn đang cần cài đặt hình nền khóa hay chính thì lựa chọn tương ứng Đặt thành hình nền màn hình khóa hoặc Đặt thành hình nền màn hình chính.


nen.


Cách 2: Vào Cài đặt - Tạp chí về hình nền và màn hình khóa - Chọn hình nền - Thư viện - Và thực hiện tương tự theo như cách 1


nen1.


Ngoài ra bạn có thể cài đặt hình nền từ kho thư viện trực tuyến OPPO bằng cách: Vào Cài đặt - Tạp chí về hình nền và màn hình khóa - Chọn hình nền - Hình nền tĩnh - Tải xuống thêm - Chọn bức ảnh muốn tải xuống hoặc tìm kiếm tại ô Tên hình nền - Tải xuống - Áp dụngnen3.


Lưu ý: Khi cài đặt hình nền màn hình khóa tính năng tạp chí màn hình khóa sẽ tự tắt đi. Nếu muốn sử dụng lại tính năng này cần vào Cài đặt - Tạp chí về hình nền và màn hình khóa - Tạp chí màn hình khóa - Bật lên


nen2.


=> Bấm vào đây để xem thêm: Các hướng dẫn về "Tạp chí màn hình khóa"Cám ơn các bạn đã theo dõi !

By Service ClubCategory:
Cài đặt chung
Published:
22/6/15
Page Views:
131475
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.