Cài đặt Launcher thứ 3 làm giao diện mặc định & Cách quay về cài đặt ban đầu của hệ thống

A- Cách cài đặt launcher bên thứ 3 làm giao diện mặc định của máy

* Lưu ý: Tên gọi giao diện màn hình các đời máy OPPO

 • Riêng Find Way : Trang chủ OPPO
 • Rom thường & Rom Color 1.0 : Trình khởi chạy OPPO
 • Rom Color 1.2, 2.0 , 2.1 ( Trừ F1 và Neo 5 bản 16GB ) : Màn hình chính Color OS
 • F1 và Neo 5 bản 16GB : Trình chạy Color OS
 • Rom Color 3.0 : Màn hình chính hệ thống
 • Rom Color 3.1 & 3.2 : Trình khởi tạo hệ thống

*** Tên 1 số laucher phổ biến trên Android:

 1. Apex Lancher
 2. Nova Lancher
 3. GO Lancher
 4. Solo Lancher
 5. Smart Laucher
 6. Go Launcher EX
 7. ......

=> Hướng dẫn:

1. Áp dụng với rom Color 2.0 - 2.1 : Vào Cài đặt > Ứng dụng mặc định > Trang chủ > tick chọn Màn hình chính Color OS

2. Áp dụng cho Color 3.0 ( F1s - F1Plus - A37 - A39 ): Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Ứng dụng mặc định > Hình nền > Nhấp vào Màn hình chính Color OS

3. Áp dụng cho Color 3.0 ( F3Plus - F3 Lite ) : Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng mặc định > Hình nền > Nhấp vào Màn hình chính Color OS

4. Áp dụng cho F3: Vào Cài đặt > Quản lý ứng dụng > Ứng dụng mặc định > Hình nền > Nhấp vào Màn hình chính Color OS

5. Áp dụng cho Color 3.1 & 3.2 ( A71 - F5 - F5 Youth - F5 6GB ): Vào Cài đặt > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng mặc định > Hình nền > Nhấp vào Trình khởi tạo hệ thống


B- Cách từ launcher bên thứ 3 quay về giao diện mặc định của hệ thống

Trong quá trình sử dụng, khách hàng dùng launcher hoặc 1 ứng dụng nào đó của bên thứ 3 và cài đặt ứng dụng/ Theme/ Launcher đó là mặc định thay cho cài đặt ban đầu của hệ thống và muốn tắt ?

DefaultAppSet.

=> Cách tắt và chuyển về ứng dụng/ Theme/ Launcher mặc định của Color OS trên máy OPPO

 • Cách 1 : Áp dụng chung Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung ( tùy bản rom ) > Ứng dụng/ Trình quản lý ứng dụng/ Quản lý ứng dụng > bấm vào ứng dụng > bấm Xóa mặc định đi.
*** Mẹo: Hễ lỡ chọn ứng dụng nào là mặc định thì cứ xóa mặc định ứng dụng đó là OK -> ưu tiên HD cách 1 vì nó áp dụng chung cho tất cả rom.
 • Cách 2:
1. Áp dụng với rom Color 2.0 - 2.1 : Vào Cài đặt > Ứng dụng mặc định > Nhấp vào dấu X bên phải ứng dụng đang cài là mặc định.

2. Áp dụng cho Color 3.0 ( F1s - F1Plus - A37 - A39 ): Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Ứng dụng mặc định > Hình nền > Nhấp chọn lại Màn hình chính hệ thống

3. Áp dụng cho Color 3.0 ( F3Plus - F3 Lite ) : Vào Cài đặt > Cài đặt bổ sung > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng mặc định > Hình nền > Nhấp chọn lại Màn hình chính hệ thống

4. Áp dụng cho F3: Vào Cài đặt > Quản lý ứng dụng > Ứng dụng mặc định > Hình nền > Nhấp chọn lại Màn hình chính hệ thống

5. Áp dụng cho Color 3.1 & 3.2 ( A71 - F5 - F5 Youth - F5 6GB ): Vào Cài đặt > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng mặc định > Hình nền > Nhấp chọn Trình khởi tạo hệ thống

* Ví dụ : Khi nhấp vào link web nào đó để mở nó sẽ hiện ra các ứng dụng trình duyệt trên máy như Chorme , UC Brower ( nếu có tải về) , trình duyệt mặc định -> Nhấp chon UC Brower - ở dưới chọn luôn hỏi hoặc ghi nhớ lựa chọn . Sau đó mở web nó cứ mặc định mở bằng UC -> muốn quay về ban đầu ko mặc định là UC khi mở web nữa -> Xóa mặc định app UC đi là xong.


Hình minh họa trên Color 2.0:

Cách 1:

DefaultApp.

Cách 2:

DefaultLaucher.


Hình minh họa trên Color F1Plus:

F1Plus-s-4r.


Hình minh họa trên Color F3 Plus:

F3Lite-Plus-4r.


Hình minh họa trên Color F3:


F3-Launcher-4r.


Hình minh họa trên A71 - F5 - F5 Youth - F5 6GB

LauncherF5.

Category:
Cài đặt chung
Published:
16/2/17
Page Views:
8568
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.