Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB ( chia sẽ kết nối mạng từ điện thoại qua máy tính thông qua USB )

Sau đó Vào Cài đặt - Trình quản lý sim - Kết nối dữ liệu - Chọn đúng sim muốn dùng 3G[​IMG]Bước 2 : Cắm cáp kết nối điện thoại với máy tính : Bảng thông báo USB hiện lên trên điện thoại ( Ko chọn bất kỳ chế độ nào )

Đối với máy Color OS 1.x, 2.x:
Tiếp theo vào Cài đặt - Khác ( nằm đầu tiên ) - Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB : Bật lên.

[​IMG]


Đối với máy Color OS 3.0, 3.1 & 3.2 là như nhau:

Vào cài đặt - Các kết nối không dây khác - Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB: Bật lên


3.


Sau đó trên máy tính nhìn góc phải bên dưới máy tính hiện dòng chữ " Install successfully " : Bảo đảm máy tính kết nối với điện thoại thành công
[​IMG]


Mở My Computer lên - Network - Network and Sharing Center - Change Adapter Setting - Sẽ xuất hiện tên mạng có dòng chữ Android Remote NDIS based Device => Đây chính là mạng do điện thoại phát ra - bấm vào đó kết nối - Hoàn tất .

[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]Lưu ý : Nếu dùng 3G tốc độ mạng hay chậm phụ thuộc vào gói cước & dung lượng 3G trên điện thoại nhé !


VIDEO Hướng dẫn thao tác trênCám ơn các bạn đã theo dõi !!!
By Service Club
Category:
Kết nối
Published:
27/3/15
Page Views:
71307
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.