Hướng dẫn đặt hình nền trên máy OPPO không bị di chuyển khi chuyển trang ứng dụng

Trường hơp khi đặt ảnh nền từ ảnh chụp từ camera sẽ di chuyển khi chuyển trang ứng dụng .

+ Nguyên nhân : Do ảnh chụp ở chiều ngang nên độ phần giải ảnh lớn hơn độ phân giải màn hình nên khi đặt hình nền sẽ bị phóng to và di chuyển khi vuốt sang trang ứng dụng.

1/ Color 2.1

+ Hướng xử lý : Chuyển sang chụp ảnh chụp đứng chọn những tấm ảnh gốc theo phương đứng để khi đặt ảnh nền không bị phóng to và di chuyển khi chuyển trang.

IMG20160322114002.

Cách đặt hình nền như sau :

Đặt hình nên không bị zoom.


2/ ColorOS 3.0 - 3.1 & 3.2

Khi cài đặt hình nền , nếu là hình theo phương ngang có 2 tùy chọn để thiết lập hình nền

=> Vào Thư viện > tìm đến bức ảnh mà bạn muốn dùng làm hình nền > bấm Gửi > Hình nền > tiếp tục bấm qua Hình nền > lúc này sẽ thấy tùy chọn “ Cuộn “ :

  • KHÔNG chọn " Cuộn ": Hình nền đứng im.
  • CHỌN " Cuộn " / "Cuộc dọc màn hình chính" ( Scroll Options ) : Hình nền sẽ di chuyển khi bạn vuốt trang màn hình
=> Tiếp theo bấm Đặt làm > chọn Đặt thành hình nền màn hình chính

Hình minh họa trên Color 3.0
[​IMG]


Hình minh họa trên Color 3.2


Cuon TrangMH-4r.


***Chúc các bạn thực hiện thành công!!!
Category:
Cài đặt chung
Published:
22/3/16
Page Views:
5952
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.