Hướng dẫn gửi tin nhắn miễn phí thông qua wifi/dữ liệu di động bằng ứng dụng Google Tin Nhắn

nexus2cee_logo_messenger_round_launcher_color_48dp.

+ Ứng dụng cần tải về trong máy : Google Tin Nhắn ( Google Message).

+ Điện thoại áp dụng : Điện thoại Android ( Tính năng đã có từ lâu nhưng từ tháng 9/2020 thì Việt Nam mới có thể sử dụng trên Android).

+ Yêu cầu kết nối mạng wifi/dữ liệu di động và phải có Sim để kích hoạt tính năng.

Clip hướng dẫn
---

Category:
Ứng dụng
Published:
26/9/20
Page Views:
527
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.