Hướng dẫn sử dụng "Trợ lý thông minh" trên Color 5.x

ColorOS 5.x bổ sung tính năng "Trợ lý thông minh" , giúp bạn truy cập nhanh các thông tin cũng như các ứng dụng thường sử dụng chỉ với một vài bước thiết lập cơ bản.

* Hỗ trợ: ColorOS 5.0 - 5.1 - 5.2 - 6.0 - 7.0

A- Kích hoạt tính năng "Trợ lý thông minh"

- Từ màn hình chính > vào Cài đặt > Thuận tiện thông minh > Trợ lý thông minh: BẬT

[​IMG]


1/ Cách truy cập trợ lý thông minh

[​IMG]


2/ "Thêm" hoặc "Xóa" 1 mục khỏi khu vực trợ lý
Mặc định có 5 nội dung sẽ được xuất hiện ở khu vực trợ lý:
- Chức năng nhanh: Gán lối tắt truy cập nhanh vào các ứng dụng
- Thời tiết
- Sự kiện
- Trình theo dõi bước (đếm bước đi của bạn)
- Danh bạ yêu thích

[​IMG]


B- Các bước cài đặt thông tin cho "Trợ lý thông minh"

1/ Chức năng nhanh

Gán lối tắt truy cập nhanh vào các ứng dụng

[​IMG]


2/ Thời tiết

- Thông tin thời tiết cập nhật thực tế bằng cách sử dụng GPS / kết nối mạng dữ liệu để định vị địa điểm hiện tại của bạn (thường là theo khu vực rộng như tỉnh - thành phố và đưa ra thông tin dự báo về thời tiết.

- Yêu cầu: BẬT GPS và có kết nối mạng (WiFi / mạng di động).

[​IMG]


3/ Trình theo dõi bước (đếm bước đi của bạn)

[​IMG]

- Cách xóa dữ liệu số bước đã đếm: Vào Cài đặt > Quản lý ứng dụng > chạm vào dòng chữ nhỏ màu xanh lá "Hiển thị các tiến trình hệ thống" > bấm đến chữ "T" tìm "Trợ lý thông minh" > bấm vào dấu mũi tên ngay dòng "Sử dụng lưu trữ" > bấm "Xóa dữ liệu"

*** Lưu ý:

+ Khi xóa dữ liệu này tương đương xóa dữ liệu đã nạp của Trợ lý thông minh: như đếm bước và chức năng nhanh
+ Danh bạ yêu thích - Sự kiện (với lịch Google) không bị xóa.


4/ Cài đặt sự kiện

[​IMG]

5/ Danh bạ yêu thích

- Thiết lập các liên hệ thường sử dụng => Gọi nhanh cho các liên hệ đó từ trợ lý thông minh.

[​IMG]


Video hướng dẫn:

By OPPO Call Center Vietnam
Category:
ColorOS 5.x - 6.x
Published:
16/6/18
Page Views:
9705
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.