Hướng dẫn sắp xếp tên ứng dụng theo thứ tự chữ cái và ngược lại trên Color OS 1.x -2.0 - 2.1

Lưu ý : Chỉ có trên Rom ColorOS 1.x - 2.0 - 2.1


* Đối với Color 1.x & 2.0 :
Vào Menu -> nhấn giữ vào 1 icon bất kỳ

[​IMG]

Các icon sẽ chuyển động đồng thời xuất hiện "Sắp xếp theo chữ cái" bên dưới màn hình

Kích vào đó là đã hoàn thành sắp xếp các icon ứng dụng theo chữ cái rồi nhé!

[​IMG]
*** Ngược lại muốn chuyển từ sắp xếp thứ tự ABC về cách sắp xếp mặc định "

- Vào Cài đặt - Chung - Ứng dụng - Tất cả - Trình khởi chạy OPPO - Bấm xóa dữ liệu đi[​IMG]* Đối với Color 2.0.x - 2.1.x: ( Trừ Joy Plus & từ dòng máy Neo 7, R7s, F1 và những dòng máy chạy Color 3.0 ko còn tính năng này ).

Các bạn vào Cài đặt/ Ứng dụng mặc định.

[​IMG]

Các bạn bấm "Trang chủ"


[​IMG]
Ở đây xuất hiện "Màn hình chính ColorOS"/ Các bạn bấm vào biểu tượng "A-Z"


[​IMG]
Bấm "OK"


[​IMG]
Các ứng dụng sẽ xắp xếp theo chữ cái từ A-Z. Để tắt thứ tự sắp xếp chúng ta thao tác như sau.

Vào: Cài đặt/ Ứnh dụng/ Tất cả/ Tìm đến "Màn hình chính Color OS"

[​IMG]
Các bạn bấm "xóa dữ liệu" các ứng dụng sẽ quay về thứ tự ban đầu nhé!


[​IMG]Lưu ý : Từ ColorOS 3.0 - 3.1 - 3.2 không còn tính năng này.
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
18/4/14
Page Views:
7021
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.