Hướng dẫn tắt hiển thị cả nội dung tin nhắn thông báo của SMS & các ứng dụng thứ 3

Đôi lúc khi bạn nhận được tin nhắn nhất là những tin nhắn riêng tư nó hiện cả nội dung tin nhắn ra ngoài trên cả màn hình khóa - thanh thông báo - thanh trạng thái. Và bạn muốn tắt nó đi :

[​IMG]


  1. Với SMS :

[​IMG]


- Máy OPPO muốn không hiển thị nội dung SMS gửi đến , bạn có thể dùng tính năng mã hóa ứng dụng SMS :

* Color 1.x - 2.0 - 3.0 : Nếu đã bật mã hóa ứng dụng Tin nhắn thì tin nhắn gửi đến từ SDT đã lưu trong danh bạ sẽ không hiện tên & nội dung tin nhắn -> Chỉ hiện thông báo đã có thông báo mới.
- Link HD mã hóa ứng dụng Color 1.x - 2.0 : ĐÂY
- Link HD mã hóa ứng dụng Color 3.0 : ĐÂY

- Link HD mã hóa ứng dụng Color 3.2 : ĐÂY

* Riêng Color 2.1: Nếu đã bật mã hóa ứng dụng Tin nhắn thì tin nhắn gửi đến từ SDT đã lưu trong danh bạ sẽ không hiện nội dung tin nhắn -> Chỉ hiện thông báo đã có thông báo mới.

- Link HD mã hóa ứng dụng Color 2.1 : ĐÂY

Color 1.x - 2.0 - 3.0
[​IMG]

** Trường hợp KH không muốn dùng tính năng mã hóa ứng dụng phải nhập mật khẩu bất tiện , còn 1 cách là sẽ tắt hết cài đặt trong trung tâm thông báo của phần tin nhắn & trong phần cài đặt thông báo của ứng dụng tin nhắn .

- Nếu đã tắt hết thông báo tin nhắn trên thì khi có tin nhắn mới đến ngay icon Tin nhắn vẫn hiện số lượng tin nhắn đến => Đây là dấu hiệu nhận biết khi có tin nhắn đến chứ ko phải vào tin nhắn mở lên mới biết có tin nhắn đến.


Bước 1 : Tắt trung tâm thông báo - phần tin nhắn

[​IMG]

Bước 2 : Tắt thông báo trong phần cài đặt bên trong ứng dụng tin nhắn

[​IMG]


2. Tính năng "Ẩn nội dung thông báo trên màn hình khóa": Áp dụng trên F3 / A71 / F5 / F5 Youth / F5 6GB


- Áp dụng chung cho ứng dụng "Tin nhắn" mặc định và ứng dụng OTT ( như Messenger , Zalo, Viber ,... )

- Đường dẫn tính năng: Cài đặt => Thanh thông báo và trạng thái => Quản lý thông báo => bấm vào từng ứng dụng => Ẩn nội dung thông báo trên màn hình khóa : BẬT/ TẮT

ThanhTB-TT.
*** Lưu ý:
+ Tùy ứng dụng
+ Nếu tùy chọn Hiển thị trên màn hình khóa là TẮT => Tính năng này sẽ bị ẩn ( xem hình bên dưới )

AnNoiDungTBMHK.

3. Với app bên thứ 3- chat OTT : Tắt được nội dung tin nhắn.

- Cách tắt vào Cài đặt riêng của ứng dụng bên thứ 3 - Thông báo - Xem trước tin nhắn : Tắt đi ( Tùy app phần cài đặt sẽ khác nhau )

Hình ảnh minh họa:

App Messenger

[​IMG]


App Viber

[​IMG]


App Zalo

[​IMG]Sau khi tắt xong nó sẽ ko còn hiện nội dung tin nhắn nữa mà sẽ hiện ra như sau :

[​IMG]

Cám ơn các bạn đã theo dõi !

By Service Club
Category:
Cài đặt chung
Published:
27/5/16
Page Views:
11307
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.