Hướng dẫn thiết lập thông báo email mới cho ứng dụng Gmail

Bất kỳ dòng máy nào sử dụng nền tảng Android cũng đều được cài đặt bộ ứng dụng Google, trong đó có Gmail. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập thông báo email mới cho ứng dụng Gmail trên Color 2.0 - 2.1 và 3.x

Kiểm tra phiên bản ColorOS : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - phiên bản ColorOS

*** Lưu ý: Thông báo email từ Gmail có thể có độ trễ (delay)

- Bước 1:

  • Color 2.0: Vào Cài đặt của máy > tab Chung > An toàn và bảo mật > Trung tâm thông báo > Gmail: Bật
  • Color 2.1: Vào Cài đặt của máy > tab Chung > Trung tâm thông báo > Gmail: Bật hết lên
led.

  • Color 3.x: Vào Cài đặt của máy > Thanh thông báo và trạng thái
1. Đèn LED thông báo nhấp nháy khi nhận được thông báo: Bật
2. Quản lý thông báo > Gmail: Bật hết lên ( Âm thanh thông báo, rung, đèn led ,... <= tùy theo nhu cầu cụ thể của bạn )
- Bước 2: Áp dụng chung cho các phiên bản Color:

  • Vào thư mục Google > Gmail > bấm vào dấu Menu ( 3 gạch ngang) > kéo xuống bấm vào Cài đặt

Gmail.
  • Bấm vào từng tài khoản mail cụ thể (như ví dụ là tài khoản testmail@gmail.com )
+ Thông báo: Tick chọn

+ Bấm vào "Chế độ rung và âm thanh của hộp thư đến" > tick chọn vào Thông báo đối với mọi thư ( phát âm thanh và rung khi có thư mới đến ) .

+ Bấm vào Đổ chuông: chọn nhạc chuông


Setting Gemial.

By @ServiceClub3
Category:
Ứng dụng
Published:
19/8/16
Page Views:
6678
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.