Hướng xử lý tình trạng xóa tài khoản google hiện thông báo "Quản trị viên của bạn không cho phép"

Thời gian gần đây [khoảng đầu tháng 12.2017] trên các dòng máy Android 5.1 trở lên gặp tình trạng xóa tài khoản google (tài khoản & đồng bộ - xóa tài khoản) hiện thông báo “Quản trị viên của bạn không cho phép thực hiện thay đổi này” ( bấm ok rồi nó cũng không cho xóa)[​IMG]


Nguyên nhân :

_ Do trước đó máy đang bật tính năng quản trị viên lên hoặc cho dù đã bật rồi vào xóa nó cũng hiện thông báo như vậy ko cho xóa tài khoản google -> Đây là cài đặt bản cập nhất mới của google , không phải lỗi máy nhé.
_Quản trị viên thiết bị là khóa tài khoản gmail tránh tình trạng người khác vào xóa gmail của mình nếu như trước đó có bật quản trị viên đồng nghĩa mún khóa lại , không cho xóa.


Hướng xử lý :
Bước 1: Vào tắt quản trị viên thiết bị ( nếu đang bật, xem đường dẫn theo bản rom máy bên dưới)
Bước 2 : Vào tắt mật khẩu khóa màn hình đi . Sau đó vào lại Cài đặt - tài khoan & đồng bộ -> Bấm xóa tài khoản lại là được.

Đường dẫn quản trị viên thiết bị : [ Tùy theo phiên bản ColorOS]
Kiểm tra phiên bản ColorOS : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - phiên bản ColorOS

- Color 3.0 -3.1-3.2 : Cài đặt > Cài đặt bổ sung > An toàn và bảo mật > Quản trị viên thiết bị > Tìm thiết bị : hủy kích hoạt

- Color 2.1 : Cài đặt > An toàn và bảo mật > Quản trị viên thiết bị > Tìm thiết bị > nhấp vào ô vuông bên phải > Hủy kích hoạt.

- Color 2.0 : Cài đặt > An toàn và bảo mật > Quản trị viên thiết bị > Trình quản lý thiết bị Android > nhấp vào ô vuông bên phải > Hủy kích hoạt.

- Color 1.x : Cài đặt > Cài đặt bảo mật > Quản trị viên thiết bị > Tìm thiết bị > nhấp vào ô vuông bên phải > Hủy kích hoạt.

- Rom thường : Cài đặt > nhấp vào Tab bảo mật > Cài đặt bảo mật > Quản lý thiết bị > Tìm thiết bị > nhấp vào ô vuông bên phải > Hủy kích hoạt.


[​IMG]


Đường dẫn tắt mật khẩu màn hình khóa : [ Tùy theo phiên bản ColorOS]

- F3 Serries - Color 3.2 : Cài đặt > Dấu vân tay và mật khẩu [F3]/ dấu vân tay, khuôn mặt & mật mã [F5 Serries]> Tắt mật khẩu
- Color 3.1 [A71] : Cài đặt > Mật khẩu màn hình khóa > Tắt mật khẩu
- Color 3.0 : Cài đặt > Dấu vân tay và mật khẩu > Mật khẩu màn hình khóa > Bật mật khẩu màn hình khóa : tắt đi.
- Color 2.1- 2.0 : Cài đặt > An toàn và bảo mật > Khóa màn hình > Không có mật khẩu


tắt mật khẩu khóa màn hình.Xem Video minh họaBy OPPO Call Center VN
Category:
Cài đặt chung
Published:
16/12/17
Page Views:
16943
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.