Mã hóa ứng dụng trên ColorOS 5.0

Trên F7 tính năng mã hóa ứng dụng không còn đơn giản là việc đặt mật khẩu để truy cập vào ứng dụng mà còn cho phép bạn ẩn ứng dụng đó khỏi màn hình chính , truy cập vào ứng dụng ẩn bằng cách độc đáo hơn. Cùng nhau tìm hiểu nhé.

1/ Cách kích hoạt tính năng mã hóa ứng dụng

- Từ màn hình chính, bấm vào Cài đặt > Bảo mật > Khóa ứng dụng > chọn ứng dụng muốn mã hóa (tick chọn) > Bật mã hóa

EnableEncryp.


2/ Thiết lập mã hóa

- Sau khi BẬT mã hóa > thiết lập mật khẩu như hình minh họa bên dưới. Có 3 tùy chọn mật khẩu:

a/ Mật khẩu 4 số đơn giản
b/ Mật khẩu phức tạp gồm chữ cái và chữ số tùy chỉnh.
c/ Mật khẩu hình vẽ

EnableEncryp1.

- Thêm tùy chọn khác để truy cập mật khẩu:

a/ Sử dụng dấu vân tay để mã hóa ứng dụng
b/ Sử dụng khuôn mặt để mã hóa ứng dụng
- Thoát bỏ qua xác minh cho ứng dụng tạm thời:
  • BẬT: Tùy chọn này, sau khi bạn truy cập vào những ứng dụng mã hóa lần đầu tiên, những lần sau đó khi bấm vào ứng dụng không cần nhập mật khẩu nữa. Cho đến khi màn hình khóa, sau khi bật màn hình thì cần phải nhập mật khẩu để vào ứng dụng được mã hóa.
  • TẮT: Mỗi lần truy cập vào ứng dụng bị mã hóa đều phải nhập mật khẩu.
UIEncryp1.

3/ Cách ẩn ứng dụng ở màn hình chính

EncryptionSettingHide.

- Cách truy cập vào ứng dụng bị ẩn

AccessApp.


4/ Cách nhận biết ứng dụng đã được thiết lập mã hóa và ẩn ở màn hình chính trong cài đặt

App_Hide-Lock.

5/ Cài đặt thông báo cho ứng dụng sau khi mã hóa

- Ẩn biểu tượng ở màn hình chính: Người khác sẽ không biết được ứng dụng có trên máy bạn), và không truy cập được nếu không biết mật mã

- Không hiển thị trong tác vụ gần đây

- Không hiển thị thông báo

Screenshot_2018-04-21-14-42-17-59.

6/ Cách tắt mã hóa ứng dụng

OffEncryp.


By OPPO Call Center VietNam
Category:
ColorOS 5.x - 6.x
Published:
18/5/18
Page Views:
3558
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.