Ứng dụng " Lịch " mặc định trên Color 3.0 và cách cài đặt thông báo cho các "Nhắc nhở"

=> Đặt vấn đề: Tắt "âm báo và rung" trong quản lý thông báo , nhưng báo thức - nhắc nhở vẫn có âm báo và rung.

* Lý do:

1. Khi tạo "Nhắc nhở - Đặt lịch" mới trong Lịch bao gồm cài đặt: Thông báo nhắc nhở + rung + âm báo

*** Thông báo nhắc nhở sẽ hiển thị ở thanh thông báo, thanh trạng thái và màn hình khóa.

2. Cài đặt Rung và nhạc chuông ( âm báo ) của Lịch là cài đặt đồng bộ với cài đặt của hệ thống. Một số cài đặt " âm thông báo và rung " được thiết lập chung cho 2 chế độ âm thanh & rung , được thiết kế rất logic và áp dung cho cuộc gọi, tin nhắn , thông báo bên thứ 3 và nhắc nhở ( Lịch ).

=> Hướng xử lý:

- Cách thay đổi trạng thái thông báo trong Lịch : Trên màn hình chính > Cài đặt > Âm thanh và rung : BẬT/TẮT tùy theo nhu cầu.

  • Rung khi đổ chuông ( Áp dụng chung )
  • Rung khi tắt tiếng ( Áp dụng chung )
  • Im lặng ( Áp dụng chung )
*** Lưu ý: 3 cài đặt này


Sound-Vib.


-Trên màn hình chính > Cài đặt > Âm thanh và rung > Báo thức lịch : Tùy chọn lại âm báo yêu thích hoặc chọn "KHÔNG" âm báo.


Sound-VibReminder.

- Ở màn hình chính, vào Lịch > bấm dấu ( + ) để tạo Nhắc nhở mới > bấm Nhắc nhở : tùy chọn lại thời gian phù hợp hoặc chọn "Không nhắc nhở".Reminder-Calendar.


:smilie: Riêng F3(CPH1609) đã lược bỏ ứng dụng "Lịch mặc định của OPPO" mà thay thế bằng "Lịch của Google"
Lưu ý: Lịch Google KHÔNG CÓ sẵn lịch âm => Để theo dõi lịch âm, tải ứng dụng thứ 3 từ CH Play


[​IMG]

By OPPO Call Center VietNam
Category:
Hỗ trợ ColorOS 3.0
Published:
17/11/16
Page Views:
2425
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.