Sử dụng tính năng "An toàn tập tin" trên các bản Color OS

Trên Color 1.0 các tính năng bảo mật đã rất hoàn thiện bởi các ứng dụng như: Chế độ khách, Quyền giám sát...nhưng từ Color 2.0 trở về sau đã được bổ sung thêm tính năng "An Toàn tập tin" giúp bảo mật tài liệu - thông tin nhiều hơn.

Kiểm tra phiên bản ColorOS: Cài đặt - giới thiệu điện thoại - phiên bản ColorOS

1. Color 2.0

[​IMG]

Thiết lập 2 lần mật khẩu an toàn và câu hỏi bảo mật phòng khi các bạn quên Pass


[​IMG]

Sau đó các bạn có thể thêm các thư mục hay các tệp tin vào chế độ an toàn

[​IMG]


Hoặc là các bạn có thể vào trình quản lý tệp bấm vào tệp tin cần bảo mật và chọn di chuyển đến chế độ an toàn cũng được nhé!


[​IMG]

2. Color 2.1

Để vào an toàn tập tin trên máy Color 2.1, vào Trình quản lý tệp -> chọn biểu tượng ... -> An toàn tập tin -> Thiết lập mật khẩu cho chế độ an toàn tập tin hoặc nhập mật khẩu đã tạo -> Chọn Thêm tệp -> chọn tệp tin hoặc thư mục cần thêm vào chế độ an toàn
1.

3. Color 3.0 :

- Vào Trình quản lý tệp -> An toàn tập tin -> Thiết lập mật khẩu cho chế độ an toàn tập tin hoặc nhập mật khẩu đã tạo -> Chọn Thêm tệp -> chọn tệp tin hoặc thư mục cần thêm vào chế độ an toàn.
2.

4. Color 3.1 - 3.2 :
- Vào Trình quản lý tệp (Color 3.1)/ Tệp (Color 3.2) -> An toàn tập tin -> Thiết lập mật khẩu mới hoặc nhập mật khẩu đã tạo trước đó -> Chọn Thêm tệp -> chọn kiểu tệp muốn thêm -> chọn tệp tin liên quan -> chuyển đến chế độ an toàn.

Minh họa trên ColorOS 3.2 [F5]

an toan tap tin 3.1.
6.

Lưu ý:
- Khi đưa các dữ liệu vào chế độ An toàn tệp tin chỉ mở xem được từng tệp ảnh, file video.
- Còn cả thư mục chứa video/ảnh… vào An toàn tệp tin thì không mở file được -> nhấp vào thư mục đó để xem nó sẽ báo "Không thể mở trực tiếp"
- Vì thế nếu muốn mở được thư mục cần bấm giữ thư mục đó – chọn “ Gỡ khỏi an toàn” – chọn lại nơi chứa lúc đầu để đưa thư mục đó ra ngoài An toàn tệp tin bình thường.

By OPPO Call Center VN
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
5/5/15
Page Views:
6338
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.