Sử dụng tính năng "dọn dẹp" trên Color OS 2.0

Trên Color 2.0, chúng ta hoàn toàn quên đi những ứng dụng dọn dẹp rác bên thứ 3 vì OPPO đã tích hợp sẵn vào phiên bản này.

Để sử dụng, các bạn vào ứng dụng "Trung tâm bảo mật"

[​IMG]
Bấm vào mục "Dọn dẹp bộ nhớ"

[​IMG]
Tích vào "Luôn hiển thị trên Màn hình chính"

[​IMG]
Tại màn hình chính sẽ xuất hiện 1 icon hình tròn thông báo tình trạng bộ nhớ RAM, ROM, các bạn bấm vào để dọn dẹp nhanh.

[​IMG]
Các bạn có thể thiết lập dọn dẹp định kỳ theo thời gian.

[​IMG]
Gồm: khi màn hình tắt máy sẽ tự động dọn dép hay các khoảng thời gian 1h, 2h, 3h dọn dẹp 1 lần

[​IMG]
Tích vào "Nhắc nhở bộ nhớ" để tình trạng dưới 20% máy sẽ có thông báo nhắc nhở.
[​IMG]
Nhìn chung, đây là một tính năng hữu ích trên Color 2.0 các bạn nên sử dụng để máy luôn được dọn dẹp và làm sạch các file rác trong quá trình HĐH hoạt động sinh ra.

Service Club 2
Category:
Hỗ trợ ColorOS 1.0 - 1.2 - 1.4 - 2.0
Published:
20/3/15
Page Views:
2828
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.