Sử dụng tính năng "Thao tác một 1 tay" trên Color OS 2.0 - 2.1 - 3.0 - 3.1 - 3.2

Thao tác bằng một tay là tính năng mới được phát triển từ phiên bản Color OS 2.0 - 2.1 - 3.0 -3.1 -3.2 giúp chúng ta sử dụng thiết bị có màn hình lớn hiệu quả và tiện lợi hơn.
Tuy nhiên, chỉ các máy có màn hình từ 5 inch trở lên mới được tích hợp tính năng này.HƯỚNG DẪN

A. Cách cài đặt :

Trước tiên kiểm tra phiên bản Color OS: Cài đặt - giới thiệu điện thoại - Phiên bản ColorOS

+ Color 2.x: Cài đặt > Cử chỉ & chuyển động > Cử chỉ bật màn hình > Thao tác một tay.
+ Color 3.0 : Cử chỉ & chuyển động > Cử chỉ nhanh > Thao tác một tay.

+ Color 3.1 & 3.2 : Vuốt từ dưới lên xuất hiện thanh tùy chỉnh công tắc nhanh (thanh trạng thái) - vuốt sang trái phần dưới cùng - Thêm nữa - nhấp vào biểu tượng 3 gạch xanh bên phải chữ Một tay kéo lên phía trên phần Lối tắt đã cho phép (nếu hiện tại nó chưa nằm ở trên).


Minh họa trên Color 2.x
[​IMG]


Minh họa trên Color 3.0
[​IMG]

Minh họa trên Color 3.1 - 3.2

[​IMG]

B. Cách thao tác:
+ Color 2.x - 3.0 : Trong mọi giao diện, khi chúng ta kéo từ phía bên góc dưới lên vào giữa màn hình (một góc khoảng 45 độ), thì sẽ xuất hiện một màn hình nhỏ để thao tác dễ dàng bằng một tay.
+ Color 3.1 - 3.2: Vuốt từ phía dưới màn hình lên - Bấm vào chữ Một Tay trên thanh tùy chỉnh nhanh.Minh họa trên Color 2.0
[​IMG]

Để tắt màn hình này đi, chúng ta bấm vào biểu tượng bên dưới như trong hình nhé!

[​IMG]


Minh họa trên Color 3.0
[​IMG]


Minh họa trên Color 3.1- 3.2

[​IMG]Xem Video hướng dẫn thao tác trên Color 3.1 - 3.2 [A71 / F5 Serries]By OPPO Call Center VN
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
17/3/15
Page Views:
7550
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.