Thao tác tính năng chống quấy rối trên các bản ColorOS

Tính năng chống quấy rối có tác dụng chặn những cuộc gọi, tin nhắn không mong muốn (làm phiền).

- Trước tiên các bạn kiểm tra phiên bản ColorOS dòng máy của các bạn đang dùng : Cài đặt - giới thiệu điện thoại - Phiên bản ColorOS

* Biểu hiện khi máy đang bật chống quấy rối:

* Biểu hiện khi máy đang bật chống quấy rối:

- ColorOS 5.0 - ColorOS 5.1: Không có bất kỳ thông báo nào hiện trên màn hình khóa / thanh thông báo.

- ColorOS 5.2 : Có tùy chọn HIỂN THỊ hoặc KHÔNG hiển thị thông báo về cuộc gọi bị chặn ở màn hình khóa.

- ColorOS 3.0 - ColorOS 3.1 và 3.2 : Không có pop-up hoặc bất kỳ thông báo nào hiện trên màn hình.

- Color 1.x - Color 2.1 : Trên máy sẽ hiện thông báo "Gần đây đã chặn 1 tin nhắn hay cuộc gọi ..." [ xem hình bên dưới ]

Hình (1): Color 1.x - Color 2.1

1a.

Hình (2): Color 5.2

1b.

----------------------------------------------------------

A- CÁCH CÀI ĐẶT


A1/ ColorOS 5.0 - 5.1 & 5.2

*** Điểm khác biệt của tính năng chống quấy rối trên ColorOS 5.0 - 5.1 & 5.2

- Cho phép cài đặt chặn cuộc gọi và tin nhắn riêng cho từng sim.

- "Danh sách chặn" và "Danh sách trắng" sẽ được áp dụng chung cho cả 2 sim.


----- Ví dụ: SDT 0909090909 bị đưa vào danh sách chặn thì dù số đó gọi vào SIM 1 hay SIM 2 đều bị chặn.

- Có thể xem lại lịch sử cuộc gọi và tin nhắn bị chặn.

- Color 5.2: Có thêm tùy chọn hiển thị thông báo chặn ở màn hình khóa. [xem mục (e) bên dưới]

=> Đường dẫn truy cập tính năng:

- ColorOS 5.0: Vào Cài đặt > Cuộc gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối > ...


2a.

- ColorOS 5.1 & 5.2: Vào Cài đặt > Ứng dụng hệ thống > Cuộc gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối > ...

2b.

a/ Chặn cuộc gọi:


1/ Chặn các cuộc gọi đến nháy máy: Những số ngoài danh bạ gọi 1 hồi chuông đầu máy không hiển thị cuộc gọi để tránh tình trang nháy máy. Sau đó vẫn đổ chuông và hiển thị màn hình cuộc gọi bình thường.

2/ Chặn tất cả các cuộc gọi đến giấu số: Chặn các cuộc gọi đến không hiện sdt cụ thể mà hiện Private Number hoặc Unknown Number

3/ Chặn các số không xác định theo nguồn gốc khu vực: Ví dụ bạn thường nhận các cuộc gọi từ đầu số nước ngoài nhưng bắt máy vài giây là TẮT => Tránh các cuộc gọi làm phiền và cuộc gọi đến dạng người nghe trả tiền mà không biết lý do => Bật tính năng này.

2c.

4/ Chặn tất cả các cuộc gọi đến từ các số không xác định: Nếu BẬT => Chặn cuộc gọi đến từ các số ngoài danh bạ, nhưng nếu có 1 số ngoài danh bạ nhưng được gán vào "Danh sách trắng" thì số đó vẫn gọi vào được. Vì danh sách trắng là danh sách ưu tiên.

+ Tự động BẬT/ TẮT [Chỉ có trên Color 5.2] : Thiết lập khoản thời gian cụ thể áp dụng cài đặt chặn này. Ngoài khung giờ đã thiết lập, các số ngoài danh bạ có thể gọi vào bình thường.

+ Không chặn các cuộc gọi đến nhiều lần: Khi BẬT => " Số chưa lưu nhưng đã có trong lịch sự cuộc gọi thực hiện cuộc gọi vào máy => Lần đầu tiên gọi đến sẽ bị chặn.

++ Cuộc gọi lần thứ 2, 3,... vẫn sẽ đổ chuông (tùy theo chế độ của máy ) và hiển thị thông báo trên màn hình bình thường

2d.

5/ Chặn tất cả các cuộc gọi đến : Chặn cuộc gọi đến từ các số trong/ ngoài danh bạ và cả số không hiện số.

2e.


b/ Chặn tin nhắn: Vào Cài đặt > Cuộc gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối > Chặn tin nhắn

- Chặn tin nhắn từ số trong danh sách chặn [danh sách chặn ở mục (c) sẽ áp dụng cho cả 2 sim]

- Chặn tin nhắn từ nguồn không xác định : Không có số điện thoại cụ thể & tin nhắn từ các số chưa lưu trong danh bạ sẽ bị chặn.

- Từ khóa cho tin nhắn rác: Thêm từ khóa => Tin nhắn đến có các từ khóa đó sẽ bị đưa vào danh sách tin nhắn bị chặn.

2f.

c/ Danh sách chặn: Vào Cài đặt > Cuộc gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối > Danh sách chặn
- Chặn cuộc gọi/ tin nhắn từ số trong danh sách chặn

- Danh sách chặn sẽ áp dụng cho cả 2 sim

=> Cách đưa 1 số vào danh sách chặn:
+ Cách 1: Thêm trực tiếp từ danh sách chặn: Vào Cài đặt > Cuộc gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối > Danh sách chặn >
++ Nhập số: Nhập 1 số chưa từng lưu trên máy hoặc không có trong nhật ký cuộc gọi
++ Chọn số: Từ danh bạ hoặc Nhật ký cuộc gọi

2g.

- Cách 2: Từ màn hình chính vào "Danh bạ" > bấm vào liên hệ muốn chặn > Thêm vào danh sách đen

2h.
- Cách 3: Bấm vào "Điện thoại" > bấm vào chữ i trong hình tròn để vào chi tiết cuộc gọi cạnh sdt muốn chặn > Thêm vào danh sách đen

2l.

- Cách xóa số điện thoại khỏi danh sách chặn:

+ C1: Bấm vào liên hệ đó trong danh bạ (nếu đã lưu) hoặc lịch sử cuộc gọi => Xóa liên hệ đó khỏi danh sách chặn =>

Xóa khỏi danh sách đen

+ C2: Bấm vào Danh sách chặn:

2m.


d/ Danh sách trắng: Những số nằm trong danh sách này sẽ được ưu tiên, dù bạn bật thiết lập chặn nào thì những sdt này đều có thể gọi vào máy bạn.

=> Đường dẫn:


+ [Color 5.0 và Color 5.1]: Vào Cài đặt > Cuộc gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối > Danh sách trắng

+ [Color 5.2]: Vào Cài đặt > Ứng dụng hệ thống > Cuộc gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối > Danh sách trắng

e/ Chặn thông báo
:
- Hiển thị tất cả các thông báo đã chặn
- Hiển thị tất cả các thông báo đã chặn từ các nguồn không nằm trong danh sách đen
- Không hiển thị các thông báo đã chặn
2n.

=> Nếu chọn hiển thị sẽ xuất hiện thông báo ở màn hình khóa

1b.


*** Cách xem lại lịch sử chặn:


+ Tin nhắn bị chặn: Vào ứng dụng Tin nhắn > bấm vào chữ "Tất cả" > chọn Tin nhắn đã chặn

+ Cuộc gọi bị chặn: Vào ứng dụng Điện thoại ( Lịch sử cuộc gọi ) > bấm vào chữ "Tất cả" > chọn Cuộc gọi bị chặn

3.

-------------------------------------------------------

A2/ ColorOS 3.1 & ColorOS 3.2

=> Đường dẫn: Vào Cài đặt > Gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối > ...

a/ Chặn cuộc gọi

1/ Chặn các cuộc gọi đến nháy máy: Nếu bật lên thì những số ngoài danh bạ gọi 1 hồi chuông đầu máy không hiển thị cuộc gọi để tránh tình trang nháy máy. Sau đó vẫn đổ chuông và hiển thị màn hình cuộc gọi bình thường.

2/ Chặn tất cả các cuộc gọi đến giấu số: Nếu bật tính năng này sẽ chặn các cuộc gọi đến không hiện sdt cụ thể mà hiện Private Number hoặc Unknown Number

3/ Chặn tất cả các cuộc gọi đến từ các số không xác định: Nếu BẬT => Chặn cuộc gọi đến từ các số ngoài danh bạ
+ Trường hợp BẬT thêm tùy chọn "Không chặn các cuộc gọi đến nhiều lần": Số chưa lưu nhưng đã có trong lịch sự cuộc gọi thực hiện cuộc gọi vào máy => Lần đầu tiên gọi đến sẽ bị chặn. Cuộc gọi lần thứ 2, 3,... vẫn sẽ đổ chuông (tùy theo chế độ của máy ) và hiển thị thông báo trên màn hình bình thường

4/ Chặn tất cả các cuộc gọi đến : Chặn cuộc gọi đến từ các số trong/ ngoài danh bạ và cả số không hiện số.


[​IMG]b/ Chặn tin nhắn: Vào Cài đặt > Gọi > Chống quấy rối > Chặn tin nhắn

1/ Chặn tin nhắn từ số trong danh sách chặn

2/ Chặn tin nhắn từ nguồn không xác định : Không có số điện thoại cụ thể & tin nhắn từ các số chưa lưu trong danh bạ sẽ bị chặn.

3/ Từ khóa cho tin nhắn rác: Thêm từ khóa => Tin nhắn đến có các từ khóa đó sẽ bị đưa vào danh sách tin nhắn bị chặn.


[​IMG]c/ Cách thêm liên hệ vào danh sách chặn: Có 2 cách

- Cách 1: Bấm vào chi tiết liên hệ / Từ lịch sử cuộc gọi

[​IMG]

- Cách 2: Bấm vào "Danh sách chặn"

[​IMG]


d/ Cách bỏ chặn 1 liên hệ: Có 2 cách

- Cách 1: Bấm vào chi tiết liên hệ / Từ lịch sử cuộc gọi

RemoveBlackList.
- Cách 2: Bấm vào "Danh sách chặn"

[​IMG]


e/ Xem lại nội dung đã chặn : Có 2 trường hợp:

+ Trường hợp 1: KHÔNG xem được nội dung chặn từ 1 số cụ thể mà bạn đưa vào danh sách chặn. Ví dụ chặn sdt : 0911111111 => Cuộc gọi/ tin nhắn từ số này sẽ không xuất hiện bất kỳ thông tin nào trên máy bạn.

+ Trường hợp 2 : Xem lại được nội dung đã chặn ( thời gian gọi đến / tin nhắn đã chặn ) => Khi BẬT " Chông quấy rối", các nội dung sau sẽ có trong Lịch sử chặn:

1. Cuộc gọi nhá máy ( chỉ báo tín hiệu 1 lần rồi tắt )
2. Cuộc gọi - tin nhắn từ số chưa lưu
3. Cuộc gọi giấu số ( không hiển thị số gọi đến )
4. Tin nhắn từ số chưa lưu trong danh bạ
5. Tin nhắn có chứa từ khóa rác

[​IMG]

=> Cách xem:

+ Tin nhắn bị chặn: Vào ứng dụng Tin nhắn > bấm vào chữ "Tất cả" > chọn Tin nhắn đã chặn

+ Cuộc gọi bị chặn: Vào ứng dụng Điện thoại ( Lịch sử cuộc gọi ) > bấm vào chữ "Tất cả" > chọn Cuộc gọi bị chặn


[​IMG]


CuocGoiChan.
-------------------------------------------------------------

A3/ Với F3/ F3 Plus/ F3 Lite (ColorOS 3.0 , Android 6.0)


=> Đường dẫn: Vào Cài đặt > Gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối

- Chặn các cuộc gọi đến nháy máy: Nếu bật lên thì những số ngoài danh bạ gọi 1 hồi chuông đầu máy không hiển thị cuộc gọi để tránh tình trang nháy máy. Sau đó vẫn đổ chuông và hiển thị màn hình cuộc gọi bình thường.

- Chặn các cuộc gọi đến lần đầu từ các số không xác định: Nếu bật: Những số điện thoại không lưu trong danh bạ và chưa từng xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi sẽ bị chặn khi gọi đến lần tiên. Tuy nhiên cuộc gọi sau đó vẫn sẽ đổ chuông và hiển thị bình thường

- Chặn các cuộc gọi đến từ các số không xác định: Nếu bật tính năng này sẽ chặn các cuộc gọi giấu số,….


** Lưu ý: F3 Series xem lại được lịch sử cuộc gọi từ số bị chặn gọi đến máy.

=> Cách xem: Vào ứng dụng Điện thoại ( Lịch sử cuộc gọi ) > bấm vào chữ "Tất cả" > chọn Cuộc gọi bị chặn


[​IMG]


--------------------------------------------------

A4/ Với ColorOS 3.0 ( F1 Plus / F1s / A37 / A39 , Android 5.1)


=> Vào Cài đặt > Gọi/ Tin nhắn > Chống quấy rối

+ Chặn số không xác định: Chặn những số điện thoại giấu số -> những số này đăng ký dịch vụ giấu số của nhà mạng gọi đến ko hiển thị SDT ( no number/ wrong number)

+ Danh sách chặn: Chọn vào Thêm - Chọn số trong phần danh bạ, nhật ký cuộc gọi hoặc trong nhóm sau đó nhấn OK.

=> Bạn sẽ không nhận được bất kỳ cuộc gọi hoặc tin nhắn nào từ các số liên lạc trong danh sách chặn này.

- Ngoài ra bạn vẫn có thể vào Cài đặt - Tin nhắn - Danh sách chặn và thao tác tương tự.

[​IMG]

[​IMG]

- Bỏ chặn 1 liên hệ : Vào danh sách chặn - chọn Chỉnh sửa - tick chọn số điện thoại cần hủy chặn - nhấn biểu tượng thùng rác

[​IMG]


--------------------------------------------------------------

A5/ ROM ColorOS 1.x - 2.0 - 2.1 ( Trừ F1 )

=> Danh bạ - Nhấn vào nút ... - Cài đặt - Chống quấy rối - có các tab sau:

+ Danh sách : nhấn nút thêm => Chọn liên hệ để và

+ Chặn cuộc gọi: những liên hệ trong danh sách quấy rối khi gọi sẽ lưu lại ở đây

+ Chặn tin nhắn: những liên hệ trong danh sách quấy rối khi gởi tin nhắn sẽ lưu lại ở đây

+ Cài đặt chặn:

- Khóa spam: mở lên
- Tùy chỉnh từ khóa tin nhắn: thêm từ khóa ví dụ QC, SIM, tongdai ...

Hình ảnh minh họa ColorOS 1.x

[​IMG]


Hình ảnh minh họa ColorOS 2.1

[​IMG]


** Lưu ý:

- Khi bạn xóa liên hệ chống quấy rối ra khỏi danh sách thì những tin nhắn/ lịch sử cuộc gọi cũng sẽ biến mất chứ ko nhảy vào mục SMS


- Khi bạn đưa liên hệ vào danh sách chống quấy rối thì tin nhắn họ gởi đến sẽ nhảy vào tab: chặn tin nhắn.

- Khi họ gọi cho bạn, máy của bạn ko hiện số, bên đầu dây kia sẽ thông báo số máy bạn bận, ko bắt máy.

----------------------------------------------------------------

A6/ Riêng với F1

- Trong phần Danh bạ - ... - Cài đặt - Chống quấy rối - Cài đặt hoặc Trung tâm bảo mật - Chống quấy rối : Ở đây chỉ hiển thị nhật ký những số đã chặn cuộc gọi / tin nhắn.

cuocgoi_tinnhan.


:hi: Để bật tính năng chống quấy rối - chặn từ khóa thông minh ( tin nhắn spam ) :

=> Vào Trung tâm bảo mật - Biểu tượng bánh răng ngay góc phải - Chống quấy rối:

  • Chặn tin nhắn rác thông minh: BẬT
  • Chặn các từ khóa: bấm vào để thêm các từ khóa chặn, ví dụ: thesim, quangcao,...
[​IMG]

- Thêm số điện thoại bất kỳ vào Danh sách chặn :

- Cách 1 : Vào Danh bạ - Nhấp vào SDT muốn chặn - chặn liên hệ này

4(9).

- Cách 2 : Vào điện thoại ( phần hiển thị nhật ký cuộc gọi ) - bấm giữ SDT muốn chặn - chọn ... - chặn liên lạc.


3(11).

- Cách 3 : Vào Trung tâm bảo mật - Biểu tượng bánh răng ngay góc phải - Chống quấy rối - Danh sách chặn

[​IMG]


-----------------------------------------------------------

A7/ Find Way U7015

=> Bảo mật - Chống quấy rối


[​IMG]


---------------------------------------------------------------------

A8/ Các dòng máy khác rom thường còn lại

=> KHÔNG CÓ SẴN tính năng này

=> Tải ứng dụng thứ 3 về chặn tin nhắn, cuộc gọi như là ultimate blacklist, chan cuoc goi va sms...
Category:
Tổng hợp ColorOS
Published:
9/4/15
Page Views:
14443
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.