Theme độc quyền F3 Red

- Theme độc quyền F3 Red => LINK

- Hình nền màn hình khóa F3 Red => LINKA- Cách tải theme:

- Có thể tải trực tiếp từ trình duyệt điện thoại ( file tải về sẽ nằm ở thư mục Downloads ở bộ nhớ điện thoại ) hoặc tải về máy tính rồi chép vào điện thoại

[​IMG]


* Lưu ý:

- Chủ đề tải về có đuôi .theme => cần chép vào thư mục "Themes" trên bộ nhớ máy.

- Nếu tải về là file .zip hoặc .rar => Vui lòng giải nén để thấy file .theme

[​IMG]


B- Hướng dẫn cài đặt : Có 2 cách để cài đặt


1. Cài đặt từ Cửa hàng chủ đề

- Vào Cửa hàng chủ đề > bấm vào nội dung Cục bộ ( dấu mũi tên ) > bấm theme muốn sử dụng > bấm "Áp dụng" ( Xem hình minh họa )

[​IMG]


2. Cài đặt từ Trình quản lý tệp

- Vào "Trình quản lý tệp" trên màn hình chính của máy OPPO > Tất cả các tập tin > bấm vào thư mục "Themes" > bấm theme muốn sử dụng > bấm "Áp dụng"


[​IMG]
Category:
Khác
Published:
14/8/17
Page Views:
3098
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.