Tính năng "Ghi âm cuộc gọi" trên ColorOS 3.2 và F7 Series

Lắng nghe yêu cầu từ phía khách hàng về việc sử dụng không được mượt mà của các ứng dụng ghi âm cuộc gọi bên thứ 3. Tính năng "Ghi âm cuộc gọi" được OPPO tích hợp sẵn trên các dòng máy ColorOS 3.2 và máy OPPO F7 vừa ra mắt.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chức năng này:

- Kích hoạt ghi âm cuộc gọi: Cài đặt > Cuộc gọi > Ghi âm cuộc gọi : sẽ có các tùy chọn

  1. Các bản ghi cho số đã chỉ định: Chọn số điện thoại mà bạn muốn ghi âm cuộc gọi (gọi đến/ đi từ số đó đều được ghi âm)
  2. Ghi âm cho số không xác định: Số chưa lưu trong danh bạ
  3. Tất cả các bản ghi: BẬT : Ghi âm tất cả cuộc gọi đến/ đi của bất kỳ số nào
[​IMG]

- Giới hạn mục lưu trữ ghi điện thoại: Ví dụ bạn chọn 1000 mục thì chỉ lưu lại 1000 bản ghi âm cuộc gọi

[​IMG]
- Chọn liên hệ trong danh bạ mà bạn muốn ghi âm cuộc gọi từ số đó.

[​IMG]

- Kiểm tra các bản ghi âm

[​IMG]
- Giao diện cuộc gọi - Ghi âm cuộc gọi tự kích hoạt và bắt đầu khi 2 đầu dây đã kết nối

[​IMG]
Category:
ColorOS 5.x - 6.x
Published:
28/5/18
Page Views:
3387
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.