Tính năng "Quét nhanh" trong Trung tâm bảo mật trên Color 2.1

Tính năng "Quét nhanh" trong Trung tâm bảo mật có tác dụng gì ? Sử dụng như thế nào?

=> Giải thích : Tính năng "Quét nhanh" sẽ quét toàn bộ hệ thống , tìm kiếm và dọn dẹp các dữ liệu không cần thiết phát sinh bởi ứng dụng bên thứ 3 , bộ nhớ đêm hệ thống , file cài đặt không cần thiết và các tập tin lưu trên máy xem có bị nhiễm virus không , .... => Tối ưu hóa bộ nhớ của máy, giúp máy chạy nhanh hơn và an toàn hơn.

- Hỗ trợ:

  • Color OS 2.1 ( phiên bản mới nhất của các dòng máy 2.1 , trừ A51w / R7kf )

- Hình minh họa:

Trên Color OS 2.1

Color2.1-Quetnhanh.

Category:
Hỗ trợ ColorOS 2.1
Published:
21/12/16
Page Views:
1603
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.