Tính năng xem video thu nhỏ tại bất cứ màn hình nào với OPPO ( pop-up video)

- Đang xem video , có tin nhắn tới?

- Đang xem video, muốn lướt facebook?

=> Nếu bạn đang sử dụng 1 trong những máy OPPO có phiên bản từ Clover - Mirror - ColorOS 1.x - 2.0 - 2.1 đến rom ColorOS 3.0 ( trừ F3 ) , bạn có thể tận dụng tính năng thu nhỏ giao diện xem video được tích hợp sẵn trong trình xem video mặc định của máy.

- Màn hình video thu nhỏ cho phép: ( xem trên ứng dụng video mặc định)

  1. Di chuyển vị trí đặt video trên màn hình
  2. Xem video đồng thời khi làm tác vụ khác như nhắn tin
*** Lưu ý: Các dòng máy KHÔNG HỖ TRỢ
- Một số máy rom thường sẽ không được hỗ trợ: Piano
- F3
- ColorOS 3.1 & Color 3.2


Hình minh họa:

Trên Color OS 2.0 - 2.1 và 3.0


Thu nhỏ video

[​IMG]Phóng to video đã thu nhỏ

[​IMG]


Biểu tượng phóng to / thu nhỏ video trên Color OS 1.x

[​IMG]


Biểu tượng phóng to / thu nhỏ video trên rom thường

[​IMG]
Category:
Cài đặt chung
Published:
13/12/17
Page Views:
1660
FAQ Manager ©2018 Iversia from RPGfix.